Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Dla Mieszkańca

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Dane kontaktowe
Urząd Stanu Cywilnego w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
tel. (15) 831-14-71
e- mail: usc@dwikozy.gmina.pl

Opłatę skarbową za zaświadczenia, odpisy i czynności urzędowe Urzędu Stanu Cywilnego podlegające opłacie skarbowej należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Dwikozach
NR KONTA 75 9429 0004 2001 0014 0184 0001
Dowód opłaty należy dołączyć do podania.

Kierownik USC
mgr Józef Walas - nr wew.48

Zastępca Kierownika USC i ewidencja ludności
mgr Mariusz Lawenda -  nr wew.50