Urząd Gminy w Dwikozach

Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Dwikozy dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Dwikozy

W grudniu 2021 r. Rada Gminy w Dwikozach podjęła Uchwałę w sprawie realizacji Gminnego programu wspierania uczniów uzdolnionych. Na mocy tego aktu 7 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Dwikozy za: wyniki w nauce, sukcesy sportowe oraz taneczne, osiągnięte w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendium Wójta Gminy Dwikozy to forma wyrażenia uznania dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne, a także za ofiarną (szlachetną) postawę wobec innych osób. Cieszy fakt, że program ten zdobył uznanie wśród uczniów i ich rodziców.


Stypendia za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty w szkole otrzymali:

-Barbara Bukała - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach;
-Emilia Gołębiowska – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie;
-Filip Styczeń – absolwent Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Winiarach;
-Kornelia Dąda – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy;
-Zuzanna Krasoń – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie.

Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne zostały przyznane:

- po raz drugi Ewie Skubidzie absolwentce Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach za osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim w Karate;
- Natalii Nowickiej uczennicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach za zajęcie II miejsca wraz z Formacją Taneczną Paradox w XV Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych.

Podziękowania i gratulacje popłynęły w kierunku Uczniów, Rodziców, Trenerów, Dyrektorów Szkół za rzetelną pracę, wytrwałość i zaangażowanie.


Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów staną się motywacją do osiągania sukcesów. 


List gratulacyjny za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie otrzymał absolwent Jakub Bryczek.

 

Serdecznie gratulujemy Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Nad prawidłowością przyznania stypendium czuwała Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Dwikozy w składzie: Pani Barbara Zdyb – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Pani Mariola Żmuda – Zastępca Wójta Gminy Dwikozy oraz Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach.

Galeria zdjęć

1697804800906 1697804800911 1697804800932 1697804800937 1697804800945 1697804800967 1697804801019 1697804801023 1698050694267 1698217470753 1697804800918-1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności