Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja kwartalna dotycząca realizacji Programu " Czyste Powietrze" na terenie Gminy Dwikozy

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe__CMYK-1 
 

Gmina

 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach Programu " Czyste Powietrze" na terenie Gminy Dwikozy
Dwikozy 196 107 2 482 493,71 zł.


GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY CZYNNY W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK 
W GODZINACH OD 10:00 DO 15:00 
TEL.: 15 831 14 71 WEW. 56

Do tej pory z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu naszej gminy skorzystało 196 osób.

1. Cel programu 

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

2.Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

1)      zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2)      środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Więcej informacji znaleźć można:

https://dwikozy.gmina.pl/aktualnosci/czyste-powietrze/ 

https://czystepowietrze.gov.pl

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności