Urząd Gminy w Dwikozach

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t. j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zachęcamy do  wypełnienia formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków ( który znajduje się w wersji do pobrania poniżej) i dostarczenie do tut. Urzędu. 

 

Poniżej znajduje się wykaz firm, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu naszej gminy.

 

Nazwa przedsiębiorcy

Adres Numer kontaktowy
Zakład Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Dwikozach

ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

505 330 758
"Marycha" Gaz Group Andrzej Kondrat ul. Mściowska 2, 27-600 Sandomierz  16 644 5640
SanTa-EKO sp. z o.o.

ul. Holownicza 1, 27-600 Sandomierz

15 644 68 12
F.H.U. "MAŁY" Chmiel Grzegorz Mściów 45,  27-600 Sandomierz 888 467 474
F.U.H "BRODY" Broda Włodzimierz ul. Kolejowa 6, 27-620 Dwikozy 601 640 271
Firma Usługowa Michał Kostek Węgrce Panieńskie 15A, 27-641 Obrazów 783 795 675
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz 15 832 28 44
TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochcińska 29, 03-044 Warszawa 804 204 204
WC Serwis sp. z o.o., spółka komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 32 278 45 31
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności