Urząd Gminy w Dwikozach

Gmina Dwikozy otrzymała dofinansowanie na realizację zadania : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Garbów".

W dniu 8 września 2023 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu została podpisana  umowa o dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Garbów na działce 656, odcinek o długości 243 m".

Umowę w imieniu Gminy Dwikozy podpisali Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy i Agata Kurek - Skarbnik Gminy Dwikozy.


Całkowita wartość realizacji  w/w zadania wyniesie 153 000,00 zł.

Kwota dofinansowania  na realizację w/w zadania wyniesie 60 000,00 zł.

 

Zdjęcia: STV.INFO

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności