Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja dotycząca pomocy dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dwikozy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dwikozy

 

W związku ze zwiększającą się liczbą uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Dwikozy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Dwikozach przez mieszkańców Gminy Dwikozy faktu przyjęcia takich osób do swoich gospodarstw domowych oraz gdy zaistnieje taka potrzeba wszelkich potrzeb związanych z zapewnieniem tym osobom pomocy w postaci dostarczenia żywności, środków czystości, odzieży itp.

Prosimy mieszkańców gminy lub instytucje mające siedzibę na terenie Gminy Dwikozy chcące świadczyć wszelką pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy o zgłaszanie takich inicjatyw do Urzędu Gminy w Dwikozach.

 

Prosimy o kontaktowanie się z Urzędem Gminy w celu:

- zgłaszania potrzeb Uchodźców (ze wskazaniem ich miejsca pobytu) oraz 

- informowania o chęci udzielenia pomocy z określeniem jej formy (wskazanie oferowanych artykułów, usług transportowych, zaplecza mieszkaniowego czy innych).

 

Dobra komunikacja pozwoli określić rozmiar potrzeb a także umożliwi szybką i skuteczną pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie, otrzymującym schronienie na terenie Gminy Dwikozy.


Zgłoszeń można dokonywać:

- osobiście w Urzędzie Gminy w Dwikozach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 w pokoju nr 22 ,

- za pośrednictwem Sołtysów w sołectwach,

 - telefonicznie pod nr telefonu : (15) 831-14-71 wew. 49 od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 - 15.00,

- pocztą elektroniczną na adres : urzad@dwikozy.gmina.pl

 

 

Przypominamy, iż zgodnie z obecnymi wytycznymi wszyscy uchodźcy z Ukrainy mają prawo do:

- przebywania na terytorium Polski,

- bezpłatnego zamieszkiwania i całodziennego wyżywienia pod warunkiem zarejestrowania w punkcie recepcyjnym i zakwaterowania przez wojewodę  (pobyty w prywatnych mieszkaniach nie są finansowane),

- bezpłatnej pomocy lekarskiej podstawowej i specjalistycznej,

- zapisywania dzieci do szkół i przedszkoli.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności