Urząd Gminy w Dwikozach

Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, ogłoszonych w dniach od 21.10.2022 r. do 04.11.2022 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag do Programu.

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności