Urząd Gminy w Dwikozach

Kosultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy do roku 2030

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dwikozy do roku 2030” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Dwikozach, pokój Kierownika Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy, w dniach od 19 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku, w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu (https://dwikozy.gmina.pl/).

W czasie wyłożenia mieszkańcy gminy oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do w/w dokumentu.

Pliki do pobrania:

Zal. 2 Formularz uwag.doc
Format: doc, 59 kB
zarządzenie projekt strategii.pdf
Format: pdf, 425.75 kB
Zal. 1 Strategia.doc
Format: doc, 14.14 MB
obwieszczenie (2).pdf
Format: pdf, 324.92 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności