Urząd Gminy w Dwikozach

Odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stary Garbów"

W dniu 17 listopada 2023 r. Gmina Dwikozy reprezentowana przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy dokonała odbioru końcowego zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stary Garbów na dz. Nr 656 w km od 0+000 do km 0+243”.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 60 000,00 zł brutto

Wkład własny Gminy Dwikozy: 90 913,58 zł brutto

Całkowita wartość realizacji zadania: 150 913,58 zł brutto

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności