Urząd Gminy w Dwikozach

Podpisanie umowy na realizację zadania : „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 540 w miejscowości Gierlachów w km od 0+000 do km 0+650”

W dniu 04.04.2024 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach została podpisana umowa na realizację zadania : „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 540 w miejscowości Gierlachów w km od 0+000 do km 0+650”.

Inwestycja  realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. , 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44

Umowa na roboty budowlane na kwotę: 568 549,30 zł, w tym: 

Kwota dofinansowania: 361 767,00 zł.

Wkład własny: 206 782,30 zł.  

Termin wykonania zadania do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 04.10.2024 roku.

Podstawowy zakres:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (podbudowa 15cm, warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 5 cm). Droga na długości 650mb i szerokości 3,50m wraz z umocnieniem poboczy kruszywem kamiennym i płytami prefabrykowanymi typu Jomb.

W ciągu przedmiotowego odcinka drogi znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierlachowie, budowane są nowe budynki użyteczności publicznej oraz znajdują się zabudowania mieszkalne i grunty rolne na których prowadzona jest działalność rolnicza.

Przebudowywana droga wewnętrzna łączy się bezpośrednio z drogą gminną relacji Gierlachów – Kamień Łukawski.

Realizacja przedmiotowego zadania w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo pieszych.

Umowę w imieniu Gminy Dwikozy podpisali Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy i  Agata Kurek – Skarbnik Gminy Dwikozy, natomiast w imieniu wykonawcy umowę podpisał Pan Tomasz Dyl – Prokurent firmy.

Ponadto przy podpisywaniu umowy obecni byli: Maria Łukasiewicz- Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach, Bernadeta Motyka - Radna i Sołtys miejscowości Gierlachów oraz Mariusz Dominik - inspektor ds. zamówień publicznych w  Urzędzie Gminy Dwikozy.

 

 

Galeria zdjęć

IMG_7422 IMG_7424 IMG_7429 IMG_7438 IMG_7447 IMG_7448 IMG_7455 IMG_7457 IMG_7462
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności