Urząd Gminy w Dwikozach

Podziękowania dla Mieszkańców Gminy Dwikozy

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dwikozy, 

pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w niedzielnych wyborach samorządowych.

Zaufanie, którym kolejny raz obdarzyliście Państwo moją osobę, powierzając mi zaszczytną funkcję Wójta Gminy Dwikozy,  jest budujące i jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Wyrazy uznania kieruję do wszystkich Kandydatów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i na stanowisko wójta, którzy ubiegali się o zaufanie mieszkańców w tych wyborach. Państwa postawa i gotowość do pracy na rzecz naszej społeczności jest budująca i godna podziwu.

Jako dalej urzędujący wójt deklaruję chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami reprezentującymi interesy mieszkańców Gminy Dwikozy.

                                                                       Z poważaniem

                                                                     Marek Łukaszek

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności