Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca kwaterowania osób z Ukrainy

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że nie ma konieczności przekierowywania osób, które przyjechały na zaproszenie osób prywatnych i przebywają w indywidualnych gospodarstwach domowychdo miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców znajdujących się w rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego.

Zakwaterowanie w ww. miejscach otrzymują osoby przekraczające granicęw punktach recepcyjnych od dnia 24.02.2022 r. i podlegają koordynacji służb granicznych. Osoby te kierowane są bezpośrednio z granicy do miejsc zbiorowego zakwaterowania wskazanych przez służby Wojewody.

Ponadto proszę o rozdysponowanie środków rzeczowych zebranych podczas zbiórek organizowanych w ostatnich dniach na potrzeby uchodźców w pierwszej kolejności dla osób, zakwaterowanych na Państwa terenie, a następnie przekazywanie pozostałych rzeczy do magazynu Wojewody Świętokrzyskiego zlokalizowanego w Chęcinach.

                                                                                         

 

                                                                                                         Zbigniew Koniusz

                                                                           Wojewoda Świętokrzyski

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności