Urząd Gminy w Dwikozach

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku w Gminie Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że Gmina Dwikozy otrzymała dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w kwocie do 107 370,52 zł  (słownie: sto siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 52/100 ) stanowiącej 100,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku w Gminie Dwikozy

Na kwotę dotacji składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 53 685,26  zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,

- środki NFOŚiGW w Warszawie – 53 685,26  zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności