Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

ARCHIWUM URZĘDU STANU CYWILNEGO W DWIKOZACH

AKTA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW:
Parafii Góry Wysokie za lata 1921 – 1945
Parafii Dwikozy – Słupcza za lata 1941 – 1945
USC Gierlachów za lata 1955 – 1959
USC Góry Wysokie za lata 1955 – 1959
USC Słupcza za lata 1955 – 1959
USC Stary Garbów za lata 1955 – 1959
USC Dwikozy od roku 1946

UWAGA!
AKTA STANU CYWILNEGO ZAREJESTROWANE W LATACH 1917 – 1945
W PARAFII W SANDOMIERZU (dla miejscowości: Mściów, Nowy Kamień, Kamień Łukawski, Gierlachów, Rzeczyca Mokra) przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu
W PARAFII TRÓJCA (dla miejscowości Winiarki, Winiary) przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawichoście
Księgi stanu cywilnego przechowywane są w USC przez 100 lat, a następnie przekazywane do Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu.