Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka Odpadami


Gospodarką odpadami na terenie Gminy Dwikozy zajmuje się obecnie Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r., jest jedenaście gmin byłego województwa tarnobrzeskiego, obecnie świętokrzyskiego:
Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, Sandomierz, od 2000 roku Lipnik, Obrazów, Opatów, od 2011 roku Sadowie oraz Osiek i Dwikozy od 2013 roku.
Zamieszkuje je 120 tys. osób, a zajmowana przez nie powierzchnia wynosi 1153 km 2 . Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie oraz Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie:
ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki,
pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych,
ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze .
Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku.

Miejsce zagospodarowania odpadów
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku (gmina: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec, Sadowie) jest  RIPOK  tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
27-552  Baćkowice 86,
nr tel. 15 8686220

Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice.
Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 7:00 do 15:00,
nr tel. 41-330 43 02 lub 500 031 424
Dane Kontaktowe
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Adres:
Baćkowice 86
27-552 Baćkowice
NIP: 864-14-60-082
Regon: 830207750
Kontakt:
Tel/fax 015 866-13-98
e-mail: ezgdk@pro.onet.pl
Godziny Pracy biuro Związku:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju oddział Klimontów 
22 8517 0007 0090 0000 1111 0001

Biuro Obsługi Klienta
czynne: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Adres do korespondencji
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 82
27-552 Baćkowice

Sprawy z zakresu obsługi klienta dla Gminy Dwikozy prowadzi
Pani Agnieszka Malinowska – tel. 885 851 242