Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Inwestycje i Programy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Dwikozy reprezentowana przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

  1. „Remont drogi gminnej Nr 320008T Dwikozy, ul. Sportowa od km 0+048 do km 0+530 w msc. Dwikozy”;
Kwota dofinansowania:
199.200,00 zł
Ogółem wartość projektu :
249.000,00 zł
2. „Remont drogi gminnej Nr 320052T Gierlachów – Mściów (Podgaje) od km 0+010 do km 0+780 w msc. Gierlachów”;
Kwota dofinansowania:
376.000,00 zł
Ogółem wartość projektu:
470.000,00 zł 

Gmina Dwikozy reprezentowana przez Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy w dniu 06.05.2021 r. podpisała umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

 

1. „Remont drogi gminnej Nr 320003T Dwikozy, ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+560”

Kwota dofinansowania: 201 600,00 zł

Wartość projektu : 288 000,00 zł

 

2. „Remont drogi gminnej Nr 320039T Mściów – Stara Wieś od km 0+000 do km 0+770”

Kwota dofinansowania: 275 100,00 zł

Ogółem wartość projektu: 393 000,00 zł


 

 Gmina Dwikozy reprezentowana przez Wójta Gminy Dwikozy- Marka Łukaszka podpisała w dniu 15.11.2021 roku umowę z Wojewodą Świętokrzyskim – Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.:

„ Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary -Kępa Chwałowska” w miejscowości Winiary.

 

Koszt całkowity zadania wynosi : 250 000,00 zł

Kwota dofinansowania wynosi : 200 000,00 zł

Środki własne Gminy Dwikozy  :50 000,00 zł


 

Gmina Dwikozy reprezentowana przez Wójta Gminy Dwikozy- Marka Łukaszka podpisała w dniu 29.11.2021 roku umowę z Wojewodą Świętokrzyskim – Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.:

Remont drogi gminnej Nr 320056T Kamień Łukawski - Sandomierz od km 0+000 do km 0+750”.

 

Koszt całkowity zadania wynosi : 293 000,00 zł

Kwota dofinansowania wynosi : 205 100,00 zł

Środki własne Gminy Dwikozy  :87 900,00 zł