Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wykaz miejscowości wchodzących w skład Gminy Dwikozy:

 1. Bożydar
 2. Buczek
 3. Czermin
 4. Dwikozy
 5. Gałkowice - od 1 września 1977 r. Do 31 sierpnia 1977 miejscowość Gałkowice należała do Gminy Wilczyce.
 6. Gierlachów
 7. Góry Wysokie
 8. Kamień Łukawski
 9. Kępa Chwałowska
 10. Kolonia Gałkowice - miejscowość powstała 1 października 1982 roku w wyniku podziału miejscowości Gałkowice-Ocin. Brzmienie i pisownia nazwy miejscowości Kolonia Gałkowice ustalone zostało Zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim /MP Nr 79 poz. 714/
 11. Mściów
 12. Nowe Kichary – od 1 stycznia 1955 r. Do 31 stycznia 1954 r. miejscowość należała do Gminy Wilczyce. W roku 1955 została włączona do gromady Góry Wysokie, a następnie do gromady Dwikozy.
 13. Nowy Garbów
 14. Nowy Kamień
 15. Romanówka
 16. Rzeczyca Mokra
 17. Rzeczyca Sucha
 18. Słupcza
 19. Stare Kichary – od 1 stycznia 1955 r. Do 31 stycznia 1954 r. miejscowość należała do Gminy Wilczyce. W roku 1955 została włączona do gromady Góry Wysokie, a następnie do gromady Dwikozy.
 20. Stary Garbów
 21. Szczytniki
 22. Winiary
 23. Winiarki

Wykaz miejscowości odłączonych od Gminy Dwikozy:
 1. Gałkowice-Ocin - wieś należała do Gminy Dwikozy w okresie od 1 września 1977 r. do 1 października 1982 r.
 2. Gołębice – miejscowość włączona do miasta Sandomierz na podstawie § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierski, województwie kieleckim /Dz. U. Nr 50 poz. 272/
 3. Kamień Plebański – z dniem 1 stycznia 1992 roku przyłączony do miasta Sandomierz na podstawie § 20 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, wrocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta /Dz. U. Nr 115 poz. 497/
 4. Kruków - miejscowość włączona do miasta Sandomierz na podstawie § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierski, województwie kieleckim /Dz. U. Nr 50 poz. 272/
 5. Łukawa – wieś należała do Gminy Dwikozy w okresie od 1 września 1977 r. do 1 października 1982 r.
 6. Mokoszyn - z dniem 1 stycznia 1992 roku przyłączony do miasta Sandomierz na podstawie § 20 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, wrocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta /Dz. U. Nr 115 poz. 497/
 7. Sucharzów – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 1997 r. /Dz. U. Nr 116 poz. 742/ z dniem 1 stycznia 1998 r. wieś Sucharzów została wyłączona z obszaru Gminy Dwikozy i włączona do obszaru Gminy Obrazów.