Urząd Gminy w Dwikozach

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dwikozach

 

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dwikozach                                                 

  Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 , 27-620 Dwikozy  

   tel. 15 831-14-71   fax 15 831-14-04

 

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W DWIKOZACH   KADENCJA 2021-2026                                                                                                                                                                                   

Lp.

Funkcja

          Imię i Nazwisko

1.

Prezes

         Ireneusz Juga

2.

Wiceprezes

         Waldemar Maruszczak

3.

Wiceprezes

         Zbigniew Przyłucki

4.

Komendant Gminny

         Igor Przyłucki

5.

Sekretarz

         Michał  Strugała

6.

Skarbnik

         Antoni Kaptur

7.

Członek Prezydium

         Jan Knajder

8.

Członek

         Maciej Broda

9.

Członek

         Dariusz Binek

10.

Członek

         Krzysztof Łukasiewicz

11.

Członek

         Grzegorz Basak

12.

Członek

         Józef Stolarski

13.

Członek

         Mariusz Maruszczak

14.

Członek

         Robert Kaczmarski

15.

Członek

         Wojciech Szpara

16.

Członek

         Robert Walicha

17.

Członek

         Marcin Lipiarz

18.

Członek

         Ryszard Smoliński

19.

Członek

        Tymoteusz Bryła

20.

Członek

         Mateusz Kaczmarski

21.

Członek

        Maciej Grochowski

22.

Członek

         Agnieszka Sieradzka