Urząd Gminy w Dwikozach

Dożynki Gminne Gminy Dwikozy

W dniu 14 sierpnia br. w miejscowości Rzeczyca Mokra odbyły się Dożynki Gminne Gminy Dwikozy zorganizowane przez Radę Gminy i Wójta Gminy Dwikozy, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich „Kukułki” w Rzeczycy Mokrej przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji rolników, ogrodników, sadowników i producentów odprawiona przez ks. mgr Artura Barańskiego – Proboszcza Parafii w Dwikozach, ks. kanonika dr hab. Romana Bogusława Sieronia prof. nadzw. – Proboszcza Parafii w Mściowie przy udziale ks. Leszka Pachuty – Dyrektora Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Podczas Mszy poświęcono wieńce oraz chleby. Poświęcony bochen chleba gospodarze dożynek – Justyna Obara Gałek i Michał Strugała – mieszkańcy miejscowości Rzeczyca Mokra przekazali na ręce Władz Samorządowych Gminy Dwikozy. Po Mszy zaproszeni goście w osobach między innymi: Posła na Sejm RP Marka Kwitka, Starosty Sandomierskiego Marcina Piwnika, Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Huka, Burmistrza Sandomierza Marcina Marca oraz Kierownika ARiMR w Sandomierzu Waldemara Maruszczaka podziękowali rolnikom za ich ciężką pracę i złożyli życzenia. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek w swoim przemówieniu przedstawił historię dożynek i omówił pokrótce najważniejsze inwestycje prowadzone na terenie gminy w 2022 roku. Następnie poszczególne miejscowości: Bożydar, Czermin, Dwikozy, Gierlachów, Góry Wysokie, Mściów, Nowy Kamień, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Słupcza, Szczytniki, Winiarki, Winiary zaprezentowały uwite i przygotowane wieńce. Komisja Konkursowa pierwsze miejsce przyznała wieńcowi z miejscowości Mściów. Nastąpiło również wręczenie nagród laureatom konkursu „Na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”. W części artystycznej wystąpiły zespoły: „Łęczanie” z Łęki Dukielskiej oraz „Dileidis” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach. Dożynki zakończyła zabawa taneczna.

Galeria zdjęć

IMG_2160 IMG_2283 IMG_2291 IMG_2327 IMG_2334 IMG_2343 IMG_1653a IMG_1654a IMG_1655a IMG_1656a IMG_1657a IMG_1658a IMG_1659a IMG_1660a IMG_1661a IMG_1664a IMG_1665a IMG_1666a IMG_1667a IMG_1670 IMG_1725 IMG_1740 IMG_1745 IMG_1751 IMG_1763 IMG_1765 IMG_1782 IMG_1831 IMG_1896 IMG_1897 IMG_1905 IMG_1943 IMG_1961 IMG_1978 IMG_1981 IMG_1996 IMG_2004 IMG_2015 IMG_2151 IMG_2152
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności