Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja Wójta Gminy Dwikozy

 

W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na gminę w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Dwikozy przypomina o obowiązku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Wypełniony formularz należy złożyć niezwłocznie do Urzędu Gminy w Dwikozach (osobiście, za pośrednictwem poczty lub skrytki ePUAP: /ux81gpa486/SkrytkaESP

 

Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania druk formularza.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności