Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja Wójta Gminy Dwikozy

W związku z odnotowanymi podtopieniami na terenie kraju  Wójt Gminy Dwikozy informuje o możliwości zgłaszania zalanych gospodarstw rolnych, powierzchni pól uprawnych, łąk i pastwisk na terenie Gminy Dwikozy.

Powyższe informacje można zgłaszać osobiście od dnia 01.02.2024 roku do odwołania  w Urzędzie Gminy w Dwikozach – pokój 22 (I piętro) lub telefonicznie pod nr 15 831-14-71 wew.49 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. 7.00- 15.00 .

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko zgłaszającego,

- adres gospodarstwa,

- rodzaj i ilość zalanych budynków,

- powierzchnię pól uprawnych, łąk i pastwisk.

Dane powyższe będą przekazywane do Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w celu podjęcia działań przez kierownictwo Resortu Rolnictwa w zakresie uruchomienia procesu odszkodowań z tego tytułu w przyszłości.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności