Urząd Gminy w Dwikozach

Bezpłatne szkolenia w ramach Projektu"Building Bridges – Civic Capital in Local Communities"

 

W związku z realizacją przez naszą Fundację projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities  zamieszczamy najnowsze informacje o bezpłatnych szkoleniach, głównie on-line,  na które zapraszamy przedstawicieli jst a także przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy. Poniżej zamieszczamy listę najbliższych listopadowych szkoleń:

 

„Jak dobrze napisać uzasadnienie realizacji projektu we wniosku? Od czego zaczynamy, jeśli chcemy napisać wniosek”

Terminy:         14 listopada, godz. 9.30 – 14.00


 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/jak-dobrze-napisac-uzasadnienie-realizacji-projektu-we-wniosku-1411

                        16 listopada, godz. 14.00 – 18.30

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/jak-dobrze-napisac-uzasadnienie-realizacji-projektu-we-wniosku-1611

 

 „Praca metodą projektową. Jak napisać dobry wniosek?”

Terminy:         21 listopada, godz. 9.30 – 14.00

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/praca-metoda-projektowa-jak-napisac-dobry-wniosek-2111

                        23 listopada, godz. 14.00 – 18.30

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/praca-metoda-projektowa-jak-napisac-dobry-wniosek-2311

 

 „Zarządzanie projektem i finansami. Konstruowanie budżetu” (wkrótce rusza rekrutacja)

Terminy:         28 listopada, godz. 9.30 – 14.00

                        30 listopada, godz. 14.00 – 18.30

 

 Jak zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych i unijnych


Termin:           8 listopada, godz. 10.00 – 12.00

https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/jak-zapewnic-dostepnosc-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-przy-realizacji-projektow-finansowanych-ze-srodkow-publ

 

Szkolenie on-line – media społecznościowe


Terminy:         8 listopada, godz. 9.30 – 14.30


https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-media-spolecznosciowe-8112023

                        15 listopada, godz. 9.30 – 14.30

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-media-spolecznosciowe-15112023

 

Kryteria horyzontalne w programie EFS+
(Przybliżenie nowego podejścia do zasad horyzontalnych, który każdy projekt musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027)


Terminy:         22 listopada, godz. 9.30 – 13.30 

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-kryteria-horyzontalne-w-programie-efs-2211

                        29 listopada, godz. 9.30 – 13.30

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-kryteria-horyzontalne-w-programie-efs-2911

 

Karta praw Podstawowych UE w działaniach organizacji pozarządowych


Terminy:         13 listopada, godz. 9.30 – 14.30

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-karta-praw-podstawowych-ue-w-dzialaniach-organizacji-pozarzadowych-1311

                        17 listopada, godz. 9.30 – 14.30

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-karta-praw-podstawowych-ue-w-dzialaniach-organizacji-

pozarzadowych-1711

Szkolenie online – W jaki sposób organizacje mogą prowadzić działania strażnicze i rzecznicze? 


Termin:           14 listopada, godz. 10.00 – 13.00

  https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-w-jaki-sposob-organizacje-moga-prowadzic-dzialania-straznicze-

i-rzecznicze-1411

Co nam daje członkostwo w Unii Europejskiej? Przygotowanie twardych przykładów


Termin:           15 listopada, godz. 11.00 – 14.00

 https://bb.frdl.pl/szkolenia-1/aktualne-szkolenia/szkolenie-online-co-nam-daje-czlonkostwo-w-unii-europejskiej-przygotowanie-twardych-przykladow-1511

 

Uwaga! Dodatkowo dla organizacji, które są zainteresowane aplikowaniem na Małe Granty w ramach projektu Building Bridges, zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczących temu konkursowi. 

Terminy, godziny spotkań informacyjnych oraz linki rekrutacyjne, znajdują się w poniższym linku:

https://frdl.org.pl/ankiety/konkurs-na-male-granty-spotkanie-informacyjne

Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 listopada, o godz. 10.00 – 12.00

Program grantowy, warsztaty dla organizacji pozarządowych oraz I Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej realizowane są przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, który finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO), działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności