Urząd Gminy w Dwikozach

Informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe__CMYK-1 
 

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


DLA KOGO:
Możesz skorzystać z Programu, jeśli:

jesteś właścicielem lub współwłaścicielem: 

- domu jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,


masz:
- roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o    podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)
lub

- miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
- 1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
- 2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),
wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

- miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają: 

- 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
- 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),


lub

- masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),
wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz starać się o:

- podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu)
- podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie jest wyższy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)
- najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).


Pamiętaj, że jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku/lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na:

- audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informację o potrzebach twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
- ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
- wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
- wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA,
- instalację CO i CWU,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną.


Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczone zostaną koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

- do 30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania w ramach Części 1 lub Części 2)  w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
- do 18 miesięcy: 

- gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem w ramach Części 2 lub Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
- gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Części 1 lub Części 2 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”


Wszystkie terminy liczone są od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
- https://czystepowietrze.gov.pl/
- pod. nr tel. 15 831 14 71 wew. 56 
- w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy pokój nr.4 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności