Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dzienny Dom "Senior+" w Dwikozach

dds   senior-plus-613 

 

 

 

 

 

 

Gmina Dwikozy na podstawie zawartego Porozumienia Nr 53/657/M I-D/Gmina Dwikozy/edycja 2022/SENIOR+ - realizuje zadanie dofinansowane w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+"/Klubu „Senior+”.

Cele projektu:

Zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności osób starszych 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Dwikozy .

Grupa docelowa projektu:

Seniorzy z terenu gminy Dwikozy w wieku 60+, w liczbie 20 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu spowodowaną różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, nieaktywnych zawodowo które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, a nie mogą skorzystać ze wsparcia takich placówek jak Warsztat Terapii Zajęciowej czy Środowiskowy Dom Samopomocy z powodu niespełnienia kryteriów uczestnictwa w tych placówkach, zamieszkujących gminę Dwikozy.

Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania:

Potrzeba działań w zakresie stworzenia oferty dla seniorów, która pozytywne wpłynie na ich funkcjonowanie społeczne, przyczyni się do poprawy jakości ich życia, sprawi że będą się czuć potrzebni, zwiększy ich wiedzę związaną ze zdrowiem, udziałem w życiu społecznym. Z analizy przeprowadzonej przez OPS wynika, że coraz więcej osób starszych wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, coraz więcej osób staje się osamotnionych w związku z pobytem swoich dzieci w dalekiej odległości od gminy Dwikozy. Brak wsparcia środowiskowego umożliwiającego wyjście z domu, brak angażowania się w sprawy społeczności lokalnej, brak stałej aktywności fizycznej i umysłowej z całą pewnością przyspiesza nieuniknione procesy starzenia organizmu a tym samym pogłębianie się procesów niesamodzielności, co w konsekwencji prowadzić może do konieczności umieszczania w placówkach całodobowych lub korzystania z usług pielęgnacyjnych. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem wyzwala pozytywną energię, osoby starsze zapominają o problemach zdrowotnych, czują się potrzebne. Z punktu widzenia psychologicznego wpływa to na pozytywne myślenie, poprawę kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej. W gminie Dwikozy w 2021 roku 7 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych przez opiekunki a znaczna większość osób korzysta z usług sąsiedzkich gdyż nie radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu i wymagają wsparcia środowiskowego. Korzystanie z pomocy sąsiadów ogranicza się jedynie do pomocy w zrobieniu zakupów, przewiezieniu opału czy podwiezieniu do przychodni zdrowia. Osoby takie nie mają zapewnionego kontaktu z otoczeniem w związku z czym nie korzystają z przestrzeni publicznej w pełnym zakresie. Niepokojącym jest fakt, że na wsiach coraz więcej osób przekracza 60 lat i borykają się z problemami zdrowotnymi. Dlatego tez za kilka lat gmina stanie przed bardzo trudnym zadaniem, polegającym na skierowaniu kompleksowego wsparcia dla dużo szerszej ilości odbiorców. Dlatego tez stworzenie miejsca zapewniającego wsparcie środowiskowe będzie miało nieocenione znaczenie zarówno obecnie jak i w przeszłości. Nie unikniemy problemu związanego ze starzeniem się społeczeństwa naszej gminy, ale możemy prowadzić działania profilaktyczne opóźniające procesy głębokiej niesamodzielności. 

Charakterystyka zadania:

Zadanie publiczne polegać będzie na wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ w gminie Dwikozy. Zadanie realizowane w obiekcie zlokalizowanym w Dwikozach przy ul. Sandomierskiej 55. Jest to budynek po szkole podstawowej w Dwikozach. Aktualnie trwa adaptacja budynku a parter zagospodarowany zostanie na Dzienny Dom w ramach zadania „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Dwikozy mająca na celu ożywienia zdegradowanego obszaru". Dzienny Dom Senior+ usytuowany będzie na parterze . Dostępność do budynku osób z niepełnosprawnościami np. ruchowymi nie będzie utrudniony. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami na poziom 0 zapewniony zostanie poprzez piesze ciągi o szerokości minimum 1,50 m i nachyleniu nieprzekraczającym 4%. Pomieszczenia które chcemy wykorzystać na potrzeby Dzienny Dom Senior+ mają 327,85 m2 Pomieszczenia te wyposażymy i znajdować się tam będą:

 • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, i jadalni o pow. 54,85 m kw.
 • pomieszczenia kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku (rozdzielnia posiłków 11,20 m kw., zmywalnia o pow. 8,28 m kw.
 • pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów o pow. 51,45 m kw.
 • pomieszczenie (szatnia) dla seniorów z indywidualnymi szafkami o pow. 12,99 m kw. wykonane na wymiar wraz miejscem na obuwie. Zaprojektowane zostaną zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, co pozwoli na wykorzystanie powierzchni w sposób optymalny i da możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym się na wózkach
 • 2 łazienki (damska o pow. 10,49 m kw.) ( męska 5,10 m kw.) wyposażone w umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem. Będzie to wykonane w standardzie minimum.

Poza standardem minimum znajdował się będzie:

 1. pomieszczenie klubowe wyposażony w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy, z biblioteczką i prasą (51,16 m kw.)
 2. Pomieszczenie na pralkę i miejsce do prasowania (4,25 m kw.)
 3. Pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna,
 4. pokój zabiegowo- pielęgniarski o pow. łącznej 15,64 m kw.

Ponadto ciągi komunikacyjne pozwalać będą na swobodne przemieszczanie się osób o różnych niepełnosprawnościach (korytarz o pow. 90,78 m kw.), bez progów, szerokie drzwi co umożliwi również poruszanie się osobom na wózkach. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce wynosi 16,39 m kw - co oznacza, że spełniony standard warunków lokalowych. Pomieszczenia te zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i meble. Poza tym budynek usytuowany jest na działce o pow. 2600 m kw. gdzie seniorzy będą mogli spędzać czas również na świeżym powietrzu z łatwym dostępem do innych budynków użyteczności publicznej, sklepów, kościoła, ośrodka zdrowia, aptek.

Zadaniem Dziennego Domu Senior+ będzie pełnienie funkcji opiekuńczej i wspierającej w połączeniu z przygotowywaniem seniorów do szeroko rozumianej samopomocy, zwiększeniem ich aktywności życiowej, zachęcaniem do udziału w życiu społecznym, kulturalnym , zapobieganie marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia. Dzienny Dom Senior+ funkcjonował będzie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynny będzie 5 razy w tygodniu po 8 godzin.

Okres realizacji zadania:

Od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Koszt realizacji zadania:

Całkowity koszt zdania publicznego 243 238,00 zł.

Przyznana kwota dotacji: 194 524,00 zł.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania:

Gmina Dwikozy przy realizacji zadania zapewnia zasoby kadrowe:

 1. kierownik Dziennego Domu Senior+ - zatrudniony na umowę o pracę do prowadzenia Domu, organizowania zajęć, prowadzenia zajęć kulinarnych i samoobsługi, edukacyjnych, zajęć aktywizujących społecznie w tym wolontariat oraz organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych, spotkań okolicznościowych i integracyjnych i prowadzenia wszelkie dokumentacji związanej z działalnością Domu.
 2. instruktor muzyki - zatrudniony w ramach umowy zlecenia do prowadzenia zajęć muzycznych z seniorami, posiadający doświadczenie w zakresie prowadzonych zajęć w tym z seniorami,
 3. fizjoterapeuta - zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-ruchowych dla uczestników klubu, posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć w tym z seniorami.
 4. pracownik gospodarczy zatrudniony na umowę cywilno- prawną.
 5. pracownik socjalny - oddelegowany do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla seniorów w miarę potrzeb zgłaszanych przez seniorów.
 6. psycholog - zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla seniorów
 7. instruktor terapii zajęciowej prowadził będzie zajęcia plastycznych i rękodzielniczych
 8. pielęgniarka - prowadzenie zajęć prozdrowotnych , udzielanie porad indywidualnych.
 9. Opiekun - umowa o pracę w wymiarze 1 etat pomoc w czynnościach życia codziennego.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+" zostanie zapewniony 1 pracownik na 15 seniorów ( kierownik , opiekun, pielęgniarka ) oraz fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, instruktor muzyki w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb Domu.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.