Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Dwikozy  związku z przystąpieniem do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, zaprasza rodziców uprawnionych uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Dwikozy do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie w formie oświadczenia, którego wzór załączono do niniejszego ogłoszenia, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gmina Dwikozy  planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego o jednostkowej wartości do 3 500,00 zł dla uczniów szkół podstawowych i średnich, spełniających łącznie poniższe warunki:

1)      będących krewnymi w linii prostej, tj. dziećmi, wnukami, prawnukami lub praprawnukami osób, które pracowały w byłym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Dwikozach lub w innym PPGR i mieszkały na terenie gminy, w której funkcjonował PPGR (a także, zgodnie z wyjaśnieniem nr 27 do programu Granty PPGR, jeżeli ich opiekun prawny jest potomkiem w linii prostej osoby, która pracowała w PPGR);

2)      mieszkających na terenie gminy Dwikozy;

3)      nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021, komputera przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub z dofinansowania zakupu tych rzeczy (lub korzystali ze sprzętu, ale laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci/uczniów - zgodnie z wyjaśnieniem nr 11 do programu Granty PPGR – w załączeniu).

Zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych ucznia spełniającego ww. warunki, o niezwłoczne złożenie oświadczenia na wzorze załączonym do niniejszego ogłoszenia (dla każdego dziecka oddzielnie).

Oświadczenie mogą złożyć również we własnym imieniu uczniowie pełnoletni, którzy kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.

Zakupione komputery będą przekazywane uczniom/rodzicom uczniów na podstawie umowy darowizny na następujących warunkach:
- korzystanie ze sprzętu na czas nauki ucznia w szkole wskazanej w oświadczeniu;

- zachowanie własności sprzętu przez okres 2 lat od zakończenia projektu;
- wyrażenie zgody na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w tym do odkupienia sprzętu w przypadku jego zniszczenia,
- zobowiązanie się do corocznego okazania urządzenia do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy w Dwikozach  lub w miejscu zamieszkania rodzica/osoby uprawnionej.

Uwaga: istnieje także dodatkowa możliwość zapewnienia dostępu do Internetu na 24 miesiące dla osób, które takiego dostępu są pozbawione. W takim jednak przypadku zmniejszy się wartość sprzętu, który zostanie zakupiony w takim przypadku dla danej osoby (np. koszt dostępu miesięcznego o wartości 40 zł brutto (wartość przykładowa) x 24 miesiące oznacza, że zostanie zakupiony dla tej osoby laptop o maksymalnej wartości 2540 zł pomniejszonej o wartość modemu).

Oświadczenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych prosimy przedłożyć do dnia 29.10.2021 roku  w sekretariacie  Urzędu Gminy w Dwikozach.

W sytuacjach szczególnych oświadczenie oraz zgoda mogą być złożone do 03.11.2021 r.  w sekretariacie  Urzędu Gminy w Dwikozach.

UWAGA: Gmina Dwikozy ma prawo weryfikować prawdziwość danych objętych złożonymi oświadczeniami, a także ma obowiązek informować właściwe organy w przypadku stwierdzenia poświadczenia nieprawdy w przedłożonych dokumentach lub udzielanych wyjaśnieniach!

Materiał źródłowy: Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.