Urząd Gminy w Dwikozach

II nabór do Pogramu "Ciepłe mieszkanie"

W związku z drugim naborem ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, 
Urząd Gminy w Dwikozach informuje o możliwości złożenia wstępnej deklaracji przez Mieszkańców gminy Dwikozy, którzy byliby realnie zainteresowani udziałem w Programie. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe 
i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjenci końcowi to osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni 
z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

Nowe progi Programu:

Podstawowy poziom dofinansowania (30%) – przy dochodach do 135 000 zł rocznie – to szansa na dotację do 16 500 zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.
Podwyższone dotacje (60%) przewidziano przy dochodach do 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27 500 zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.
Najwyższe wsparcie (90%) otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 000 zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).
Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali mieszkalnych). Zakłada różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.
Do 350 000 zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.
W przypadku chęci udziału w Programie należy wypełnić poniższą deklarację, w ramach wstępnego zgłoszenia. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dwikozach do 30 listopada 2023 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Przed złożeniem deklaracji należy szczegółowo zapoznać się z programem.

Dodatkowe informacje o Programie możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych: http://www.wfos.com.pl/nabor-wg-zasad/1270-cieple-mieszkanie-2 

http://www.wfos.com.pl/images/dzialalnosc_funduszu/programy/2023/cieple_mieszkanie_edycja2/PPCM_11_09_2023.pdf

http://www.wfos.com.pl/images/dzialalnosc_funduszu/programy/2023/cieple_mieszkanie_edycja2/Zalnr1-do-PPCM.pdf

http://www.wfos.com.pl/images/dzialalnosc_funduszu/programy/2023/cieple_mieszkanie_edycja2/Zal1a_doPPCM.pdf

lub w Urzędzie Gminy w Dwikozach pok. nr 4 (parter) bądź pod nr telefonu 15 831 14 71 wew. 56.  

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności