Urząd Gminy w Dwikozach

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 19 czerwca do 03 lipca 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Dwikozy.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:
a)  wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
b)  wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – Biurze Rady Gminy w Dwikozach,
c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach (http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/) oraz na stronie internetowej Gminy Dwikozy (https://dwikozy.gmina.pl/),

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dwikozy.gmina.pl, w terminie od 19 czerwca 2023 do 03 lipca 2023 roku.

Pliki do pobrania:

Projekt statutu sołectwa Buczek
Format: docx, 31.48 kB
Projekt statutu sołectwa Bożydar
Format: docx, 32.12 kB
Projekt statutu sołectwa Czermin
Format: docx, 31.92 kB
Projekt statutu sołectwa Dwikozy
Format: docx, 31.87 kB
Projekt statutu sołectwa Gałkowice
Format: docx, 31.93 kB
Projekt statutu sołectwa Kolonia Gałkowice
Format: docx, 32 kB
Projekt statutu sołectwa Nowy Garbów
Format: docx, 31.97 kB
Projekt statutu sołectwa Stary Garbów
Format: docx, 32.01 kB
Projekt statutu sołectwa Gierlachów
Format: docx, 31.97 kB
Projekt statutu sołectwa Góry Wysokie
Format: docx, 32.06 kB
Projekt statutu sołectwa Kamień Łukawski
Format: docx, 32.05 kB
Projekt statutu sołectwa Nowy Kamień
Format: docx, 32.08 kB
Projekt statutu sołectwa Nowe Kichary
Format: docx, 32.11 kB
Projekt statutu sołectwa Stare Kichary
Format: docx, 32.09 kB
Projekt statutu sołectwa Kępa Chwałowska
Format: docx, 32.09 kB
Projekt statutu sołectwa Mściów
Format: docx, 32.1 kB
Projekt statutu sołectwa Romanówka
Format: docx, 32.1 kB
Projekt statutu sołectwa Rzeczyca Mokra
Format: docx, 32.09 kB
Projekt statutu sołectwa Rzeczyca Sucha
Format: docx, 32.14 kB
Projekt statutu sołectwa Słupcza
Format: docx, 32.1 kB
Projekt statutu sołectwa Szczytniki
Format: docx, 32.13 kB
Projekt statutu sołectwa Winiarki
Format: docx, 32.13 kB
Projekt statutu sołectwa Winiary
Format: docx, 32.19 kB
Projekt statutu sołectwa Jaroszówka
Format: docx, 32.16 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności