Urząd Gminy w Dwikozach

Ponowne konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji-Dolina Wisły na lata 2021-2030

                                                                                                      Dwikozy, dn. 09.01.2023r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Wójt Gminy Dwikozy zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 oraz składać uwagi od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 13 lutego 2023 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

 

- na adres e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl

 

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

 

- osobiście w Urzędzie Gminy w Dwikozach - pokój nr 4

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 13 lutego 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.


Pliki do pobrania:

strategia OSI DOLINA WISŁY.pdf
Format: pdf, 15.78 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności