Urząd Gminy w Dwikozach

Podpisanie umowy na realizację zadania : „Przebudowa drogi gminnej nr 320024T Góry Wysokie – Kościół – Kichary Nowe w miejscowości Góry Wysokie

W dniu 26.03.2024 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach została podpisana umowa na realizację zadania : „Przebudowa drogi gminnej nr 320024T Góry Wysokie – Kościół – Kichary Nowe w miejscowości Góry Wysokie w km 0+000,00 do km 0+348,00”.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                 

Kwota Promesy wynosi  434 522,00 zł.

Wykonawcą zadania będzie  Piotr Cieśla F.H.U. KOWEX, Łomno 1G, 27-225 Pawłów

Umowa na roboty budowlane na kwotę: 543 153,10 zł.

Kwota wkładu własnego: 108 631,10 zł.   

Termin wykonania zadania do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 26.09.2024 r.

Podstawowy zakres:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 348 mb i poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 4,50 m, budowę nowego chodnika jednostronnego na długości 273 mb o zmiennej szerokości od 1,00 m do 1,50 m z mijankami (chodnik od początku muru cmentarnego do istniejącego wjazdu znajdującego się przy Kościele w Górach Wysokich) oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości 0,50 m w istniejącym pasie drogowym.

W ciągu przedmiotowego odcinka drogi znajduje się Parafia Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich, cmentarz parafialny oraz znajdują się grunty rolne na których prowadzona jest produkcja rolna.

Droga gminna nr 320024T łączy dwie miejscowości Góry Wysokie i Nowe Kichary.   

Realizacja przedmiotowego zadania w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo pieszych.

Umowę w imieniu Gminy Dwikozy podpisali Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy i Agata Kurek – Skarbnik Gminy Dwikozy, natomiast w imieniu wykonawcy umowę podpisał Pan Piotr Cieśla – Właściciel Firmy.

Ponadto przy podpisywaniu umowy obecni byli: Mariola Żmuda - Z-ca Wójta Gminy Dwikozy, Karol Sadok – Radny miejscowości Góry Wysokie, Lidia Hebdowska- Sołtys sołectwa Góry Wysokie, Alojzy Boleń – Sołtys sołectwa Stare Kichary, Dariusz Przyłucki- Sołtys sołectwa Gałkowice, Janusz Sadłos- Sołtys sołectwa Kolonia Gałkowice, Andrzej Sadaj – Sołtys sołectwa Jaroszówka.

 

Galeria zdjęć

IMG_7372 IMG_7374 IMG_7384 IMG_7386 IMG_7389 IMG_7390 IMG_7396 IMG_7398
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności