Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: strona główna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2019 roku darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom powiatu sandomierskiego według nowych zasad. Z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż od stycznia 2019 roku bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Będzie również nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej, jest też wymóg wcześniejszej rejestracji  telefonicznej. Według nowych zasad, aby skorzystać z porad należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu: 15 644 55 88,  w godzinach od 8.00 – 15.00.

 

Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej?

W 2019 roku nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu sandomierskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

 

Jak uzyskać poradę?

• ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 15 644 55 88

• zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji

• wypełnij oświadczenie

• uzyskaj poradę

• anonimowo przekaż swoją opinię i satysfakcję o uzyskanej poradzie, wypełniając część B ankiety podanej przez prawnika i wrzucając do zamkniętej urny przed wejściem do punktu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

• poinformuje  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w  związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,

• sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

• sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjny ,

• poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

• podejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

• udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu,  w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

 

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna  lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. O takim fakcie należy  zgłosić  podczas rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem opiekuna . 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuje się, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, tymczasowo zawiesza się od 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie osobiście beneficjentom nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnych porad obywatelskich, a w zamian organizuje się udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem e-maila, w godzinach pracy każdego z 4 punktów na terenie powiatu (nr telefonów i adresy mailowe podane są w tabeli poniżej).

 

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej powiatu www.powiat.sandomierz.pl

 

Do pobrania:

Godziny pracy punktów

E-poradnik - prawa i obowiązki obywatelskie

E-poradnik - masz prawo do mediacji

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zał. 1 karta-info-mediacja

Zał. 2 karta-info-poradnictwo-obywatelskie

Zał. 3 karta-info-pomoc-prawna

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.