Urząd Gminy w Dwikozach

BADANIE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO CZWÓRMIASTA

Drodzy Mieszkańcy

Rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+”. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoli lepiej: 

·        wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach, 

·        planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),

·        koordynować inwestycje.

 

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej. 

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy tworzeniu Planu. 

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE 

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCEy5iW9RB1qQzoE3XwmfVEIB_nfP73UwPufqtvjQu6cWt-Q/viewform?usp=sf_link

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności