Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja dotycząca realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy tzw. "Pasternik”

W dniu 27.03.2024 r. zabezpieczono w budżecie Gminy Dwikozy środki finansowe w wysokości 290 000 złotych na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy, tzw. "Pasternik". 

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa odwodnienia obszaru narażonego na podtopienia, a co za tym idzie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Gmina Dwikozy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania i rozpoczyna procedurę postępowania zamówień publicznych

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności