Urząd Gminy w Dwikozach

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca obywateli Ukrainy

W związku z pojawiającymi się mylnymi informacjami na temat konieczności rejestracji obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego br. przekroczyli granicy w związku z działaniami wojennymi w ich Ojczyźnie poniżej przytaczam stanowisko Rządu Polskiego, które należy traktować jako JEDYNIE OBOWIĄZUJĄCE.

 

Można je znaleźć np. na stronie www Urzędu ds. Cudzoziemców:

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować sięw punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu.

W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej.

To samo dotyczyobywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego.

Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp dobezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utratyważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojegodalszego pobytu".

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie  https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności