Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: strona główna

Inwestycje i Programy

Główną arterią komunikacyjną przebiegającą przez teren gminy jest droga wojewódzka 777.

Wzdłuż zachodniej granicy gminy przebiega również droga krajowa 79.

Przez teren Gminy Dwikozy przebiega linia kolejowa, normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana Łódź — Dęblin. 

 

Zapraszamy wszystkich inwestorów do kontaktu!