Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Ciekawe miejsca

Nowe Kichary

 

Baszta - Kaplica Św. Rocha i Jacka

 Jedne źródła podają, że siostry benedyktynki stacjonujące w Kicharach wybudowały dwór obronny, w skład którego wchodziła baszta, kaplica Św. Rocha i Jacka. Z kolei w "Monografii historycznej parafii Góry Wysokie" wydanej w 1936 ksiądz Aleksander Bastrzykowski sugeruje, że budowla przypominająca zamek stała w tym miejscu dużo wcześniej, zanim benedyktynki przybyły do Kichar. Oto fragment monografii, mówiący o tym miejscu: "Od najdawniejszych czasów stał na pagórku w Kicharach dwór murowany na piętro, zameczkiem zwany. Obszerne podwórze i zabudowania dworskie opasane były wysokim murem z czterema basztami po rogach i dwoma z ciosowego kamienia bramami, z trzech stron otaczała go woda. Strzelnice w basztach i cały zewnętrzny wygląd tego miejsca przekonywały, że było obronnem bo i podziemny tunel łączący zameczek z basztą są tego dowodem".

kaplica_św_jacka_i_rocha 

Siostry benedyktynki opuściły Kichary w roku 1865 i przeniosły się do nowo wybudowanego klasztoru. Od tego czasu budowla niszczeje. Jeszcze w II połowie XIX wieku stały dwie wieże. Na początku XX wieku pozostała już tylko jedna nazwana kaplicą Św. Rocha i Jacka. W czasie II wojny światowej została znacznie zniszczona wraz z otaczającymi ją murami.  Do lat 70-tych na szczycie wieży kaplicy znajdował się dach. Na jednej ze ścian wisiał olejny obraz św. Rocha. W maju obok wieży obywały się majówki, co roku w święto Rocha i Jacka odbywały się tu uroczystości i msze święte. Na szczycie wieży znajduje się nietypowy krzyż z dwoma poprzecznymi ramionami i czymś na kształt liści odchodzącym w górę i dół. Ponad sto lat temu ksiądz Wiśniewski pisał: "Na kaplicy krzyż o dwóch ramionach, przy kaplicy cmentarzy 25 kroków długi 24 szeroki". Po wojnie podczas prac polowych na okolicznych podwórkach natrafiano na fragmenty kości, a podczas budowy jednego z domów natrafiono także na coś na kształt  dzbanów  z umieszczonymi wewnątrz kośćmi. Prawdopodobnie były to właśnie pozostałości po przyzamkowym cmentarzu.  Dziś, odwiedzając tę budowlę możemy obejrzeć tylko jeden fragment murów oraz ściany wieży. Do środka można spokojnie się dostać poprzez dwie duże dziury. Wewnątrz na ścianach znajdują się resztki XVIII - wiecznych polichromii oraz fragmenty dawnej architektury. W jednym z portali znajdują się również drewniane drzwi od zewnątrz okute blachą. W ścianie wąwozu, który prowadzi do wieży od strony Opatówki, znajdują się duże metalowe drzwi prowadzące do tajemnych lochów. Najstarsi mieszkańcy wsi potwierdzają ich istnienie.  Według najstarszych podań znajdowały się tam podziemia łączące zamek w Kicharach z kościołem w Górach Wysokich.  Istnieje także legenda o tajemniczym skarbie benedyktynek ukrytych w tych lochach.

 

Latarnia Chocimska w Nowych Kicharach

Latarnia zlokalizowana przy trasie rowerowej Kichary Sandomierz (przy gruntowej drodze na południe od wsi), niedaleko zabytkowej baszty w Kicharach. Stoi w szczerym polu na niewielkim wzniesieniu. W latach 30.tych XX wieku została dość mocno zniszczona przesz uderzenie pioruna. 

latarnia_chocimska_Kichary 

 Nazwa tej nowożytnej budowli prawdopodobnie  jest związana z tradycją okoliczności ich powstania. Zgodnie z przekazami latarnie mieli wznieść rycerze Chorągwi Ziemi Sandomierskiej wracający po wygranej bitwie z Turkami w 1673 roku pod Chocimiem, gdzie zwycięzcy walczyli w szeregach wojsk hetmana Jana Sobieskiego. Inna wersja głosi, iż figury powstały w celu upamiętnienia innej wojny polsko-tureckiej stoczonej pod przywództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza, a następnie Stanisława Lubomirskiego w obronie twierdzy Chocim, która zakończyła się podpisaniem traktatu pokojowego.

 

Dolina Opatówki 

 Szczególnie ważne dla ukształtowania terenu Gminy Dwikozy są również rzeki występujące na jej terenie. Są to Wisła i Opatówka tworzące  malowniczą dolinę, której geologiczna przeszłość była niezwykle  barwna i ważna dla mieszkańców, głównie ze względu  na uprawy warzyw i owoców.

Opatówka 

Rzeka Opatówka przecina gminę Dwikozy z zachodu na wschód. Dolinę Opatówki można podziwiać więc od  miejscowości  Gałkowice Ocin  przez Nowe Kichary, Góry Wysokie, Dwikozy aż do  Kępy Chwałowskiej gdzie wpada do Wisły. W dorzeczu rzeki występują liczne wąwozy lessowe, a także źródełka z których mieszkańcy okolicznych miejscowości chętnie korzystają. Znajdują się one na terenie  Nowych Kichar. Zachęcamy do  pieszych  lub rowerowych wypraw  wzdłuż doliny Opatówki , gdzie w przepięknych  okolicznościach przyrody można naprawdę wypocząć  obcując z naturą i wsłuchując się w jej błogie odgłosy. 

 

Piesza trasa przyrodnicza w Nowych Kicharach

Zachęcamy  do aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Kichary, a tym samym do skorzystania z wytyczonej trasy pieszej, choć można ją pokonać również rowerem. Początek trasy zaczyna się i kończy przy placu zabaw w Nowych Kicharach 95. Rozpoczyna się w kierunku rzeki Opatówki gdzie można podziwiać jej uroki. Kolejną ciekawą rzeczą na trasie jest baszta Św. Jacka i Rocha. Niegdyś w tym miejscu stał dwór obronny z czterema basztami, do dziś zachowały się jednak tylko ruiny jednej z nich. Dalej trasa wiedzie w kierunku Gałkowic poprzez malownicze wąwozy lessowe oraz pola i sady szczególnie zachwycające wiosenną porą. Aplikacja TRASEO.PL pomoże przemierzyć trasę za pomocą sygnału GPS.