Urząd Gminy w Dwikozach
Powróć do: Dla Turysty

Ciekawe miejsca

 

            Aktywny Wypoczynek

   Goście odwiedzający naszą gminę mogą skorzystać z kilku ciekawych ofert wypoczynku. Dla tych bardziej aktywnych polecamy jazdę konną, którą oferuje Stajnia koni  Collina w Rzeczycy Suchej i Stajnia  u Madzi w Starym Garbowie, a także zwiedzanie winnic.  Obecnie na terenie gminy znajdują się cztery winnice: Winnica Sandomierska w Górach Wysokich Winnica Dworska w Słupczy oraz  Winnica Nadwiślańska i Winnica Z Gór Pieprzowych w Kamieniu Łukawskim. Warto tam zajrzeć nie tylko aby skosztować lokalnego wina, ale także by  wypocząć i dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy o produkcji i uprawie winorośli.  Dla smakoszy miodów polecamy zaś Pasiekę Araszkiewicze i Pasiekę Witul, gdzie oprócz zakupu miodów i wyrobów pszczelich można skorzystać z innych usług takich jak  uloterapia. A gdy o pysznościach mowa warto także wstąpić do Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach, gdzie można  z własnych owoców i warzyw wytworzyć smaczne przetwory.          

                                        aktywne_zwiedzanie-                           

                                                                        

Piękno krajobrazu

  Gmina Dwikozy jest niezwykle bogata pod względem przyrodniczym. Znajduje się tu wiele  unikatowych roślin na terenach  rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, ale także na pozostałych obszarach przyrodniczych. Wiele z nich można spotkać po prostu przy drodze podczas wycieczek pieszych lub rowerowych.  Teren gminy Dwikozy jest bardzo urozmaicony nie brak tu pięknych wąwozów, pagórków, rzek, lasów a nawet gór. Na szczególną uwagę zasługują niezwykle urokliwe Góry Pieprzowe w Kamieniu Łukawskim, wąwozy lessowe w Nowych Kicharach, Górach Wysokich, Starym Garbowie, Winiarkach czy w Winiarach,  ujście Sanu do Wisły w Szczytnikach oraz dolina rzeki Opatówki, która przecinając gminę z zachodu na wschód tworzy malownicze krajobrazy. Można je oglądać jadąc z Dwikóz  w kierunku Nowych Kichar .

przyroda 

  Historia ważna i ciekawa

  Gmina Dwikozy jest równie bogata w historię, w tym historię mającą charakter zarówno lokalny jak i narodowościowy. To  tu we wsi Nowy Garbów, znajdują się pomniki dwóch bohaterów narodowych – największego polskiego rycerza Zawiszy Czarnego oraz gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego, który odegrał niewątpliwie bardzo ważna rolę  w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W ich rodzinnej miejscowości oprócz pomników znajduje się także izba pamięci, poświęcona tym wielkim rodakom.  Działania wojenne jakie miały miejsce w naszej gminie, a zwłaszcza przebiegająca tu linia frontu zarówno niemieckiego, jak i rosyjskiego odcisnęły na jej mieszkańcach dotkliwe piętno. Dlatego możemy tu znaleźć wiele miejsc, w których upamiętniono ofiary zmagań wojennych : Pomnik Powstańców Styczniowych w Dwikozach, mogiły  pomordowanych  w lesie w Górach Wysokich, czy  pomnik w Słupczy  będący świadectwem martyrologii mieszkańców.

historia_ważna 
  Zabytki                                                                                                                                                                                                                                                                                  Odwiedzając gminę Dwikozy warto zobaczyć również zabytki z epoki nowożytnej takie jak: Latarnie Chocimskie zlokalizowane w Nowych Kicharach, Nowym Garbowie oraz w Gierlachowie,  baszta – kaplica Św. Rocha i Jacka w Nowych Kicharach. Najwybitniejszym zabytkiem reprezentującym architekturę sakralną jest niewątpliwie późnobarokowy  kościół p.w. św. Wita i MB Bolesnej, zlokalizowany w Górach Wysokich, w którym znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Oprócz tego na terenie gminy Dwikozy znajdziemy wiele przydrożnych kapliczek, krzyży i figur, które  stanowią nieodłączny element krajobrazu, a także są jej bogactwem i przejawem ludowej pobożności i religijności. Jeden z krzyży znajduje się na użytku ekologicznym - Górze Panieńskiej, skąd widać piękną panoramę Dwikóz i Słupczy.   
zabytki